Beauty Position

اگر شما بهترین محصول و یا خدمات دنیا را ارائه میدهید اما برند نیستید، کسب و کار شما نسب به رقبا (برند هستند) آسیب پذیر تر خواهد بود.

Beauty Position
درباره من

درباره من

بنیامین  خسروانی

درباره من

کتاب هایی که باید بخوانیم

بازاریابی

با استفاده از قلم نوری

وبلاگ

چرا سالن های زیبایی به وبسایت نیاز دارند!

اگر شما مدیر سالن زیبایی هستید و در تلاشید تا مشتریان بیش تری رو به درب سالن تون بیارید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید!